HRN EN ISO 14001:2015
Sustavi upravljanja okolišem - Zahtjevi s uputama za uporabu

Environmental management systems - Requirements with guidance for use
(ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)

Ova norma određuje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koje organizacije mogu primijeniti s ciljem poboljšanja svog utjecaja na okoliš. Namijenjena je organizacijama koje žele upravljati svojim odgovornostima koje se tiču okoliša na sustavan način tako da pridonese održivosti okoliša. Norma se primjenjuje za sve vrste organizacija bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu rada organizacije.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Kontekst organizacije
5 Vodstvo
6 Planiranje
7 Podrška
8 Izvedba
9 Vrednovanje
10 Poboljšavanje

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se propisuje kako organizacija mora odrediti unutrašnje i vanjske čimbenike koji su bitni za njenu svrhu i poslovanje te koji utječu na postizanje željenih ciljeva sustava upravljanja okolišem. Zahtijeva se razumijevanje organizacije i njenog konteksta, razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana, određivanje područja sustava upravljanja okolišem. Organizacija mora uspostaviti, primjenjivati, održavati i kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja okolišem kako bi postigla ciljeve upravljanja okolišem.

U normi se propisuju zahtjevi za vodstvo organizacije. Od najviše uprave organizacije zahtijeva se opredjeljenje i preuzimanje vodeće uloge u definiranju, oblikovanju, razvoju, primjeni, nadzoru i stalnom poboljšanju sustava upravljanja okolišem. Zahtjevi se odnose na politiku okoliša, ciljeve, odgovornosti i ovlasti. Najviša uprava je odgovorna da se dodijele odgovornosti i ovlaštenja za odgovarajuće zadatke i uloge. Organizacija mora ocijeniti i upravljati promjenama u svom sustavu i procesima kako bi osigurala trajnu sukladnost sa zahtjevima. Zahtjevi se tiču aspekata okoliša, obaveza koji se tiču usklađivanja, planiranja aktivnosti, ciljeva okoliša i planiranja radi postizanja postavljenih ciljeva. Organizacija mora uzeti u obzir kako se mjere za postizanje ciljeva zaštite okoliša mogu integrirati u njene poslovne procese.

U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na resurse, kompetencije, svjesnost, komunikaciju, dokumentirane informacije. Sustav upravljanja okolišem održava se i poboljšava uz resurse koje je potrebno odrediti i osigurati. Organizacija mora utvrditi i osigurati sredstva potrebna za uspostavljanje, primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem. Organizacija mora uspostaviti, primjenjivati, nadzirati i održavati procese kako bi ispunila zahtjeve sustava upravljanja okolišem uspostavljanjem operativnih kriterija za procese i primjenom kontrole procesa prema tim kriterijima. U normi se nalaze zahtjevi za planiranje i kontrolu procesa, pripravnost u slučaju nužde. Organizacija mora održavati dokumentirane informacije u mjeri potrebnoj da se osigura povjerenje da se procesi odvijaju u planiranim okvirima.

U normi se zahtjeva da organizacija provodi monitoring, mjerenja, analize i vrednovanje sustava upravljanja okolišem. Vrednovanje obuhvaća različite postupke pregleda i provjera. Obuhvaćeni su zahtjevi koji se tiču nadziranja, mjerenja, analize i vrednovanja podataka, unutrašnjeg audita, preispitivanja upravljanja od strane uprave. Rezultati ovih provjera imaju za cilj održavanje sustava i procesa unutar ciljanih vrijednosti kako bi se zaštita okoliša trajno održavala i poboljšavala.

Posljednje poglavlje norme se odnosi na poboljšavanje sustava upravljanja okolišem. Organizacija mora utvrditi prilike za poboljšavanje i primijeniti nužne radnje kako bi postigla odgovarajuće rezultate sustava upravljanja okolišem. Zahtjevi koji se odnose na poboljšanje obuhvaćaju nesukladnosti i popravne radnje, trajno poboljšavanje. Glavni cilj procesa popravnih radnji jest eliminirati uzroke problema na način da se izbjegne njihovo ponavljanje.
Svi rezultati mjerenja mogu se analizirati da bi se odredilo gdje je poboljšanje potrebno ili poželjno. Politika i ciljevi mogu biti postavljeni i razvijeni kroz programe poboljšanja.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem - Zahtjevi s uputama za uporabu i pripremi za postupak certifikacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI