HRN BS OHSAS 18001:2014
Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - Zahtjevi
Occupational health and safety management systems - Requirements
(BS OHSAS 18001:2007)


Ova norma određuje zahtjeve za upravljanje potencijalnim opasnostima za zdravlje zaposlenika i brigu oko zaštite na radu i zdravlja. Ova norma je primjenjiva na sve vrste organizacija.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Zahtjevi za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
Norma propisuje zahtjeve za upravljanjem zaštitom zdravlja i sugurnošću na radu. Organizacija mora uspostaviti, primjeniti i dokumentirati upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava organizacije mora propisati svoju politiku kvalitete. Organizacija mora propisati postupke za pronalaženje mogućih opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu. Mora se voditi briga o osoblju, opremi i infrastrukturi. Organizacija mora čuvati sve zapise o pronađenim opasnostima za zdravlje i sigurnost na radu. Zahtjevi norme određuju kako organizacija mora imati propisanu dokumentaciju koja je u skladu s ovom normom i zakonskim propisima koji su na snazi. Uprava organizacije snosi odgovornost za primjenu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava mora imenovati odgovorajuće osoblje koje će provoditi politiku upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu se mora primjeniti na cijelu organizaciju. Uprava organizacije mora osigurati osoblju potrebnu izobrazbu da bi se uspješno primjenili zahtjevi ove norme. Svo osoblje mora znati svoju ulogu i zaduženja u upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Sve to mora biti opisano u dokumentaciji upravljanja organizacije. Organizacija mora posjedovati postupke za internu komunikaciju u organizaciji, komunikaciju između svih zaposlenika organizacije i komunikaciju s vanjskim suradnicima. Organizacija mora imati propisane postupke za provedbu pronalaženja opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu. U normi je propisano koju dokumentaciju organizacija mora posjedovati. Organizacija mora imati politiku kvalitete, opisan sustav upravljanja, postupke i zapise. Organizacija mora propisati kako upravlja dokumentima, tko je odgovoran za dokumentaciju, kako se dokumentacija čuva. Organizacija mora propisati kako postupa s pronalaženjem i upravljanjem opasnostima za sigurnost na radu i zdravlje. Mora biti propisano upravljanje sa dobrima, opremom i servisiranjem opreme. Organizacija mora imati propisano što se mora napraviti kada se pronađu opasnosti za zdravlje ljudi i sigurnosti na radu. Sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu moraju se nadzirati i provjeravati njihova učinkovitost. Organizacija mora provoditi ocjene svoga sustava upravljanja odnosno provoditi interne audite i čuvati zapise o tome. Norma propisuje kako organizacija mora imati postupke za upravljanje nesukladnostima, popravnim radnjama i preventivnim radnjama. Organizacija mora uspostaviti sustav zapisa i zapise čuvati prema određenim rokovima čuvanja. Uprava organizacije mora provoditi upravine ocjene i čuvati zapise o tome. U normi je propisano što sve mora sadržavati upravina ocjena. Na kraju norme se nalazi tablica s usporedbom zahtjeva ove norme s normom ISO 9001 i normom ISO 14001.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN BS OHSAS 18001:2014 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - Zahtjevi i pripremi za postupak certifikacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI