FSC Standard for Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-004
Forest Stewardship Council

FSC CoC je sustav koji se primjenjuje za certifikaciju proizvoda iz sirovina šumskog podrijetla. Pomoću FSC certifikata se dokazuje da se osigurava održivi razvoj gospodarenja šumama. Proizvodi koji nose FSC znak prolaze kroz nekoliko faza između šume i korisnika. Svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC certifikata kako bi se osigurao dokaz neprekidnog održivog razvoja šumskih resursa. FSC - The Forest Stewardship Council je međunarodno tijelo koje organizacijama koje zadovolje kriterije daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata.

Ova norma utvrđuje zahtjeve za sustav osiguranja održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati proizvode koji potiču iz šuma kojima se trajno gospodari na održiv način.

Sadržaj FSC-STD-40-004 V3-0:
A Ciljevi
B Područje primjene
C Valjanost norme
D Reference

DIO I: Općeniti zahtjevi
1 FSC CoC sustav upravljanja
2 Praćenje porijekla ulazne sirovine
3 Postupanje s FSC certificiranom sirovinom
4 Praćenje količina ulazne sirovine i gotovih proizvoda
5 Prodaja FSC certificiranih proizvoda
6 Sukladnost s primjenjivom zakonskom regulativom

DIO II: Kontrola FSC zahtjeva
7 Proizvodne grupe
8 Transfer sustav
9 Postotni sustav
10 Kreditni sustav

DIO III: Dodatni zahtjevi
11 Označavanje FSC certificiranih proizvoda
12 Podugovaranje

DIO IV: Kriteriji prihvatljivosti za jednu CoC certifikaciju, na više lokacija i grupnu CoC certifikaciju
13 Sposobnost za certifikaciju jednog CoC
14 Sposobnost za certifikaciju CoC na više lokacija
15 Sposobnost za grupnu certifikaciju

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme

Norma FSC-STD-40-004 V3-0 propisuje zahtjeve za vodstvo organizacije koje želi uspostaviti sustav upravljanja sukladno ovoj normi. Organizacija mora imenovati predstavnika uprave za FSC. Moraju se propisati dokumentirani postupci, obrasci koji će se koristiti u sustavu i održavati zapisi o primjeni sustava FSC. Uprava mora dodijeliti odgovornosti i ovlaštenja osoblju koje radi u organizaciji. Jedan od zahtjeva norme je da se mora provoditi kontinuirana izobrazba osoblja, što interna, što eksterna. Svi odgovarajući dokumenti FSC sustava se moraju čuvati. Direktor mora potpisati u ime pravnog subjekta izjavu kojom je demonstrirana opredijeljenost na sukladnost sa FSC vrijednostima.

Organizacija mora voditi popis FSC dobavljača na predviđenom obrascu. Predstavnik FSC odgovoran je za praćenje ulazne sirovine. Po zaprimanju FSC certificirane sirovine Predstavnik FSC je odgovoran za provjeru sadržaja ulaznih dokumenata (račun, otpremnica, izdatnica ili sl.). Norma zahtijeva de se u proizvodnom procesu mora osigurati fizička odvojenost FSC certificirane sirovine od necertificirane. Odvojenost na stovarištu, u procesu proizvodnje/prerade, te skladištenju. Organizacija mora pratiti količine ulazne sirovine i gotovih proizvoda. Mora se opisati postupak od nabavljanja sirovine do prerade proizvoda. U normi je propisano koje informacije mora sadržavati izlazni račun, naziv i adresa tvrtke, informacije o kupcu, datum izdavanja računa, naziv ili opis proizvoda, količinu proizvoda, broj FSC certifikata i dr.

Norma također zahtijeva sukladnost s primjenjivom zakonskom regulativom. Odgovornost je FSC predstavnika da se sigurava sukladnost s primjenjivom zakonskom regulativom, također je odgovornost FSC predstavnika da na zahtjev kupca osigura vjerodostojnu i točnu informaciju o vrstama drva.


CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification i pripremi za postupak certifikacije, kao i educiranju osoblja.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI