uslug1

cqm2MENADŽMENT
Pružamo usluge vođenja sustava upravljanja u ulozi voditelja kvalitete/zamjenika voditelja kvalitete. Ako želite uspostaviti sustav upravljanja prema akreditacijskim shemama i ishoditi Potvrdu o akreditaciji, a nemate osposobljenog voditelja kvalitete mi možemo uvesti i voditi vaš sustav upravljanja i na taj način nećete morati povećati broj zaposlenika u vašoj organizaciji. Usluge vođenja sustava upravljanja provodimo u laboratorijima (ISO/IEC 17025), inspekcijskim tijelima (ISO/IEC 17020) i certifikacijskim tijelima (ISO/IEC 17065). Također pružamo usluge održavanja uspostavljenih sustava upravljanja u suradnji s vašim voditeljem kvalitete. Ako ste uspostavili sustav upravljanja u vašoj organizaciji, ali vam treba stručna pomoć u godišnjim održavanjima mi vam možemo pružiti podršku kada je vama to potrebno bez povećanja broja zaposlenika u vašoj organizaciji.

cqm2SAVJETOVANJA
Specijalizirani smo za pružanje usluga poslovnog savjetovanja uvođenja sustava upravljanja i izrade potrebne dokumentacije sukladno zahtjevima akreditacijskih shema. Konzultantske usluge provodimo u laboratorijima (ISO/IEC 17025), inspekcijskim tijelima (ISO/IEC 17020) i certifikacijskim tijelima (ISO/IEC 17065). Također pružamo usluge poslovnog savjetovanja uvođenja sustava upravljanja i izrade potrebne dokumentacije sukladno zahtjevima certifikacijskih shema. Konzultantske usluge provodimo u organizacijama koje se žele certificirati prema normama ISO 9001 Upravljanje kvalitetom, ISO 14001 Upravljanje okolišem, ISO 45001 Upravljanje zaštitom na radu, ISO 22000 Upravljanje sigurnošću hrane, ISO 17100 Prevoditeljske usluge i organizacijama koje se žele certificirati prema FSC CoC Održivi razvoj u gospodarenju šumama.

cqm2EDUKACIJE
Organiziramo seminare u suradnji s našim partnerima otvorenog tipa za laboratorije, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela. Seminari su namijenjeni svima koji žele proći izobrazbu kako uvesti i održavati sustav upravljanja prema zahtjevima akreditacijskih normi. Seminari su koncipirani na način da se objašnjavaju svi zahtjevi norme i pravila postupka akreditiranja. Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni za uvođenje i održavanje primjenjivih sustava upravljanja i na taj način se što bolje pripremiti za postupak akreditacije. Također organiziramo in-house seminare u vašoj organizaciji samo za vaše zaposlenike. Takva vrsta seminara je najbolji način da usvojite nova znanja i usavršite postojeća u poslovnom okruženju unutar vaše organizacije. Održavamo seminare prema ISO/IEC 17025 Upravljanje u laboratorijima, ISO/IEC 17020 Upravljanje u inspekcijskim tijelima i ISO/IEC 17065 Upravljanje u certifikacijskim tijelima.

cqm2AUDITI
Pružamo usluge provođenja internih audita (unutrašnjih neovisnih ocjena). U ponudi je provedba internog audita u vašoj organizaciji koji je simulacija akreditacijske ocjene. Iskusni ocjenitelji provode interni audit na isti način kako se provodi ocjenjivanje na licu mjesta i na taj način najbolje pripremaju organizacije za ocjenjivanje koje provode ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije. Interni audit je potrebno održati najkasnije mjesec dana prije akreditacijskog ocjenjivanja na licu mjesta. Na taj način će organizacija imati dovoljno vremena za ispravljanje mogućih nesukladnosti, poboljšavanje sustava upravljanja i pripremu za ocjenjivanje. Usluge internih audita provodimo u laboratorijima (ISO/IEC 17025), inspekcijskim tijelima (ISO/IEC 17020) i certifikacijskim tijelima (ISO/IEC 17065). U provedbu internog audita uključena je izrada programa internih audita za razdoblje 5 godina (koliko traje Potvrda o akreditaciji), izrada plana internog audita, zapisi s provedenog internog audita, izvještaj o provedenom internom auditu, izvještaj o uočenim neukladnostima. Pružamo također usluge provođenja vanjskih audita u suradnji s našim partnerima.

 

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI