akr2Akreditacija je ocjenjivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijela za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalni dokaz njihove osposobljenosti za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Akreditacija je najbolji način dokazivanja stručno tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Akreditacija je postupak kojeg provodi nacionalno akreditacijsko tijelo, a odnosi se na akreditiranje laboratorija, inspekcijskih tijela i certifikacijskih tijela. U Republici Hrvatskoj je nacionalno akreditacijsko tijelo HAA - Hrvatska akreditacijska agencija, www.akreditacija.hr koja akreditira među ostalima laboratorije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, inspekcijska tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju, i certifikacijska tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga. HAA je osnovana radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije. Tehničkim se propisima uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.

Akreditacija, mjeriteljstvo, normizacija i ocjenjivanje sukladnosti predstavljaju osnovne stupove tehničke infrastrukture, a time održivog razvoja i sudjelovanja u međunarodnoj trgovini. Svaka država u Europskoj uniji ima razvijeno nacionalno akreditacijsko tijelo (osiguranje ocjenjivanja sukladnosti), nacionalni mjeriteljski institut (osiguranje sljedivosti rezultata) i nacionalno normirno tijelo (osiguranje norma).

Svako nacionalno akreditacijsko tijelo mora uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17011 i kao takvo predstavlja krovnu organizaciju kvalitete u svojoj državi. Prema Uredbi 765/2008 (Regulation EC No. 765/2008 of the European Parliamena and of the Council), koja se odnosi na određivanje zahtjeva za akreditaciju i nadzor nad tržištem prilikom stavljanja proizvoda na tržište, nacionalna akreditacijska tijela potpisnice EA MLA sporazuma međusobno ne ulaze u teritorijalno područje jedni drugih za aktivnosti koje obuhvaća EA MLA sporazum. Članice EA, s ciljem međusobnog priznavanja ekvivalentnosti svojih akreditacijskih sustava, potpisuju MLA sporazum (Multilateral agreement). EA MLA sporazum posljedično znači priznavanje akreditiranih certifikacija, inspekcija, potvrda o umjeravanju i ispitnih izvještaja u zemljama Europe čija su nacionalna akreditacijska tijela potpisnice tog sporazuma.

Kada se tijela koja ocjenjuju sukladnost (laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela) akreditiraju prema određenoj normi niza 17000ff tada dokazuju da su osposobljena obavljati posao za koji su akreditirana. Kroz postupak akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti su pod kontinuiranim nadzorom i na taj način akreditacija osigurava povjerenje u njihov rad.

cqm2CONSULTO QUALITAS pomaže organizacijama i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti u pripremi za postupak akreditacije pružanjem usluga savjetovanja, pripreme dokumentacije, educiranja i provođenja internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI